คนมีความรัก ก่อนจะแต่งงานต้องคุยเรื่องอะไรกันบ้าง

คนมีความรัก ก่อนจะแต่งงานต้องคุยเรื่องอะไรกันบ้าง

กรกฎาคม 10, 2020 Off By lvmoment

เป็นเรื่องธรรมดาที่คู่รักเมื่อคบหากันไปได้สักระยะ จะอยากแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ก็มักพบสถิติว่าคนรุ่นใหม่หลังแต่งงานได้ 1-2 ปีจะมีปัญหาการหย่าร้าง แยกกันอยู่มากขึ้น เราจึงรวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการใช้ชีวิตคู่มาฝากกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่คุณควรคุยกับคนรักให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกัน เพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหลัง ดังนี้

  1. เข้าใจตรงกัน ในความหมายของคำว่า “แต่งงาน”

คำว่า แต่งงาน ในทัศนคติของแต่ละคนจะนิยามไม่เหมือนกัน บางคนหมายถึงการจัดงานเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้เกียรติแก่พ่อและแม่ บางคนหมายถึงการจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีหลักฐานอย่างชัดเจน และสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหรือการรักษาพยาบาลในอนาคตได้ บางคนอาจจะหมายถึงการอยู่ด้วยกันเมื่อมีความพร้อม โดยไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องพิธีรีตองหรือการจดทะเบียนสมรส ดังนั้นเป็นเรื่องที่คุณสองคนต้องคุยกันเพื่อปรับทัศนคติให้ตรงกันเสียก่อน

  1. การวางแผนมีบุตรหรือทัศนคติต่อการมีลูก

ครอบครัวคนรุ่นใหม่หย่าร้างมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการไม่สอดคล้องกันด้านการมีลูก ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมที่จะมีบุตร แต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะมีลูก เนื่องจากอายุมากแล้วและปู่ย่าตายายต้องการมีหลาน หากแต่งงานไปแล้วคุณไม่สามารถจัดการได้อย่างลงตัว ก็จะทำให้เกิดปัญหาการมีชู้ หรือมีมือที่สามได้ง่าย ทั้งยังกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวถึงผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้อีกด้วย

  1. รสนิยมทางเพศต้องใกล้เคียงกัน

รสนิยมทางเพศเป็นสิ่งที่คู่รักยุคใหม่คุยกันอย่างเปิดเผยมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจความต้องการที่สอดคล้องกัน บางคนนิยมไปใช้บริการทางเพศนอกบ้าน บางคนยึดมั่นในการมีคู่ครองเพียงคนเดียว หากมาแต่งงานอยู่ร่วมกันก็จะเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งและทำให้ชีวิตครอบครัวร้าวฉานได้ง่าย ทั้งคู่จึงต้องพยายามประเมินอีกฝ่ายว่ามีรสนิยมทางเพศแบบใด หากไม่คุยทางตรงก็ต้องศึกษาทางอ้อม และตกลงให้ชัดเจนว่าจะไม่นอกใจกัน ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกัน เพื่อไม่ให้มีปัญหานี้ตามมา

  1. ความเชื่อทางศาสนา

การแต่งงานกับคนต่างศาสนาไม่ใช่ปัญหาเสมอไป ถ้าเข้าใจหลักคำสอนของแต่ละศาสนาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะทำให้คุณเข้ากับครอบครัวของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี ส่วนการแต่งงานกับคนในศาสนาเดียวกัน ก็ยังจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้สอดคล้องกัน หากคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องการรักษาศีล แต่อีกฝ่ายหนึ่งทำสิ่งต่าง ๆ ตามอารมณ์ แบบนี้ก็เรียกว่าความเชื่อไม่สอดคล้องกัน อาจมีปัญหาหลังการแต่งงานได้

จะเห็นได้ว่า การมีความรักนั้นไม่เป็นเรื่องเสียหาย และถ้ามีความมั่นใจในคู่รักจนถึงขั้นต้องการแต่งงานก็เป็นเรื่องที่ดี แต่จำเป็นต้องคุยกันให้รอบคอบในหลากหลายด้าน เพื่อให้ชีวิตหลังสมรสเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย