ความรักที่ยั่งยืนเกิดจากอะไร

ความรักที่ยั่งยืนเกิดจากอะไร

มกราคม 17, 2022 Off By lvmoment

ความรักเป็นสิ่งสวยงามในสายตาของคนทุกคน ใคร ๆ ก็อยากมีความรัก เพราะความรักมอบความสุขให้แก่ผู้รักและผู้ได้รับความรัก ความรักมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นความรักแบบหนุ่มสาวหรือชายหญิง ความรักที่มีต่อพ่อแม่ ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกหรือความรักต่อธรรมชาติรอบตัว ทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นมาจากความรักถือเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ

หากเอ่ยเพียงแค่คำว่าความรักเฉย ๆ ส่วนมากก็จะให้ความหมายถึงความรักอย่างชายหญิงเป็นส่วนใหญ่ ความรักระหว่างเพศตรงข้ามเช่นนี้ ก็มีทั้งที่เป็นความรักที่สมหวังและยั่งยืน รักกันจนตราบสิ้นลมหายใจ กับความรักที่ไม่สมหวังและไม่ยั่งยืน รักได้ไม่นานก็มีอันต้องเลิกร้าง เลิกรากันไป

ความรักที่สมหวังยั่งยืนย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคนมากกว่าความรักที่ไม่สมหวังยั่งยืนเป็นธรรมดา แต่ปัจจัยที่จะทำให้ความรักของคนสองคนยั่งยืนได้เกิดจากอะไรได้บ้าง เรื่องนี้มีหลายองค์ประกอบที่ต้องทำให้เกิดขึ้น

1.ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
รักที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการไม่สร้างความระแวงสงสัยทั้งในเรื่องพฤติกรรมและความนึกคิดในจิตใจ อันจะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างคู่รัก เรื่องนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ชีวิตรักของคนสองคนไปได้ตลอดรอดฝั่งเพราะความไว้วางใจคือจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีที่สุด

2.การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
คนสองคนรักกัน แต่ใช่ว่าคนสองคนจะเหมือนกัน ต่างคนต่างเกิดและเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน สถานะต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในฐานะคู่รักจำเป็นต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างที่ไม่มีผลกระทบต่อชีวิตคู่ให้ได้

3.รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
การที่คนสองคนรักกัน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งหรือความเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน สิ่งที่จะประคองความรักให้ยั่งยืนได้เมื่อเกิดข้อพิพาทก็คือ การรู้จักใช้เหตุผลในการจัดการความขัดแย้ง รวมทั้งการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าเรื่องดังกล่าวใครจะเป็นฝ่ายผิดก็ตาม

4.ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
สิ่งสำคัญอีกอย่างของการประคองความรักของคนเราก็คือต่างคนต่างต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง ใครมีหน้าที่อะไรต้องรักษาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่โยนภาระไปให้คนรักโดยไม่มีเหตุผล อย่างคนเป็นสามีต้องทำงานหาเงินเพื่อดูแลลูกและภรรยาก็ต้องรักษาหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ ส่วนคนเป็นภรรยามีหน้าที่ดูแลบ้านและทรัพย์สินของครอบครัว รวมทั้งเลี้ยงดูแลลูก ๆ ก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเช่นกัน

นี่เป็นเพียง 4 องค์ประกอบเบื้องต้นที่จะช่วยประคองความรักให้เกิดความยั่งยืนได้ ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีก ที่คนสองคนต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการรักษาความรักให้เติบโตสวยงามตลอดไป