ความรักที่ยั่งยืน วิธีดูแลความรักให้ยืนยาว 2019

ความรักที่ยั่งยืน วิธีดูแลความรักให้ยืนยาว 2019

พฤศจิกายน 3, 2019 Off By lvmoment

ทุกวันนี้ เราเห็นกันบ่อย ๆ คนรอบข้างหรือคู่รักดาราจำนวนมากคบแล้วก็เลิกกันในเวลาไม่กี่เดือน ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดกับสถานการณ์นี้กับคู่รักของตนเอง เราจึงได้รวมเทคนิคการดูแลความรักให้ยืนยาวมาฝากกัน ดังนี้

1. เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ต้น

การมีช่วงโปรโมชั่นโดยพยายามทำภาพลักษณ์ให้ดูดีเกินความเป็นจริง ปกปิดนิสัยที่แท้จริงไว้ จะทำให้อีกคนหนึ่งจะทำให้ยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้ยาก เพราะเหมือนการทำให้หลงชอบในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงตั้งแต่ต้น หากอยากให้รักยืนยาว ต้องแสดงความเป็นตัวเองตั้งแต่ต้น และทำความดีให้เสมอต้นเสมอปลาย จะทำให้คู่รักมีความสุขและอบอุ่นใจอย่างแน่นอน

2. ให้อภัยซึ่งกันและกัน

แต่ละคนจะมีอุปนิสัยเฉพาะตัวที่อีกฝ่ายจะต้องทำการเรียนรู้ หากมีการทำสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ชอบ ต้องรู้จักขอโทษและให้อภัยกัน เมื่อมีความผิดพลาดในการคิดและตัดสินใจการพูดการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดจากความโมโหและความเครียด ก็ต้องข่มอารมณ์ไม่ตำหนิกันอย่างรุนแรง จึงจะทำให้ความรักเดินต่อไปได้

3. ไม่ให้คาดหวังในอีกฝ่ายมากเกินไป

การคาดหวังให้คู่รักของตัวเองดีกว่าที่เคยเป็น เช่น ฝ่ายชายต้องการให้ผู้หญิงทำกับข้าวให้รับประทาน ผู้หญิงต้องการให้ฝ่ายชายไปรับไปส่งในเวลาทำงานประจำ โดยที่ความคาดหวังไม่สอดคล้องกับวิธีประจำวัน หรืออุปนิสัยของอีกฝ่าย จะสร้างความอึดอัดใจและทำให้นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง จนต้องเลิกกันได้

4. การซื่อสัตย์ต่อกัน

ปัจจุบันเรามีการติดต่อสื่อสารทางโลกออนไลน์และมี Application หาคู่ที่ดึงดูดใจ ทำให้มีบุคคลที่สามเข้ามาคั่นกลางระหว่างคู่รักได้ง่าย หากไม่มีขาดความหนักแน่นและไม่ซื่อสัตย์ของคู่รัก ก็จะทำให้ไม่ไว้วางใจ เกิดความระแวงกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะคู่รักที่ทำงานอยู่ทำงานหรือเรียนอยู่ห่างไกลกัน ก็จะทำให้คบกันได้ไม่ยืดยาว การซื่อสัตย์ต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่แต่ละคู่ต้องมี

5. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

คู่รักจำนวนไม่น้อยชอบแสดงการบังคับหรือออกคำสั่งให้ฝ่ายทำตาม โดยเฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิทของอีกฝ่าย เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำเพราะเป็นการไม่ให้เกียรติ และทำให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยค่า ซึ่งความรู้สึกอึดอัดไม่พอใจจะสะสมจนทำให้อยากคบคนอื่นที่ให้เกียรติหรือเอาใจมากกว่าได้

จะเห็นได้ว่า เทคนิคการดูแลความรักให้ยืนยาวที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ทุกคู่รักสามารถนำไปปรับเข้ากับการใช้ชีวิตคู่ของตัวเองได้ เพื่อประคองความรักให้ยืนยาว

เทคนิคการดูแลความรักให้ยืนยาว