วิธีการเสริมสร้างความรักในครอบครัว 2020

วิธีการเสริมสร้างความรักในครอบครัว 2020

มกราคม 21, 2020 Off By lvmoment

การจะประคับประคองความรักให้อยู่ยาวนาน จำเป็นต้องมีเทคนิค ซึ่งปัจจุบันเรามักได้ยินข่าวการหย่าร้างมากขึ้น เนื่องจากภาวะความกดดันและความเครียดจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมีสื่อโซเชียลที่ทำให้คนรู้จักกับเพศตรงข้ามได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวมากกว่าในอดีต

เสริมสร้างความรักได้อย่างไรบ้าง

1. แสดงความโปร่งใส

การแสดงความโปร่งใสหรือความซื่อสัตย์ต่อกัน โดยการบอกรหัสโทรศัพท์มือถือ รหัสการเข้า LINE หรือรหัสเข้าสื่อโซเชียล เช่น Facebook จะทำให้คู่สมรสของคุณไว้วางใจและสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าคุณคุยอะไรกับใครบ้าง ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการระแวง ซึ่งมักเป็นต้นเหตุของการสะสมความเครียดและความบาดหมางในใจที่สั่นคลอนความสัมพันธ์รักได้

2. การพูดคุยถึงอนาคตร่วมกัน

การที่แต่ละคนต่างทำงานหนักมาก ทำให้ละเลยการพูดคุยกัน หลายคนจึงมีความไม่มั่นใจว่า คู่ของเรายังมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันอยู่หรือไม่ การที่ใช้เวลาเวลาเล็กน้อยในการพูดคุยสม่ำเสมอ เพื่อที่จะมองภาพอนาคตร่วมกัน เช่น การมีเป้าหมายที่จะซื้อรถ ปลูกบ้านหลังใหม่ ฯลฯ เป็นสิ่งที่จะช่วยในการยืนยันว่าทั้งคู่ยังมีความรู้สึกรักและความผูกพันเหนียวแน่นที่จะเป็นครอบครัวที่มั่นคงในระยะยาว

3. การให้กำลังใจและอดทน

การที่แต่ละคนต้องประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทำให้เกิดความเครียดสะสมและแสดงอาการหงุดหงิดใส่กันได้ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันและความอดทนในอารมณ์ที่แปรปรวน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ต่างคนก็เข้าใจในสภาพจิตใจของคู่สมรสได้ดียิ่งขึ้น และจะทำให้เกิดความมั่นใจในตัวคู่สมรสว่าจะร่วมกันส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขได้ต่อไป ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ

4. หาเวลาพักผ่อนร่วมกัน

การทำงานหนัก จะทำให้เสี่ยงกับภาวะความเครียดจะทำให้ในครอบครัวมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากเกินไป ควรกำหนดวันที่จะลาพักผ่อนร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ จะทำให้บรรยากาศดีขึ้น

แต่หากคุณทั้งคู่เป็นคนที่มีงานรัดตัว มีเวลาน้อย ก็อาจใช้วิธีกำหนดเวลาไปเข้าฟิตเนสหรือออกกำลังกายพร้อมกันแทน จะทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งด้านอารมณ์และสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไปพร้อม ๆ กัน

จะเห็นได้ว่า การเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวทำได้หลายวิธี และจะต้องใช้ความตั้งใจของคนทั้งคู่ที่จะร่วมมือกัน สร้างครอบครัวที่มั่นคงและมีความสุข จึงจะทำให้หลักการที่กล่าวมาประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม หากปฏิบัติตามนี้แล้วยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนัก สามารถปรึกษาสายด่วนของกรมสุขภาพจิต เพื่อขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา

เสริมสร้างความรักได้อย่างไรบ้าง