วิธีเสริมความรักแก่ผู้สูงอายุในครอบครัว

วิธีเสริมความรักแก่ผู้สูงอายุในครอบครัว

ธันวาคม 12, 2019 Off By lvmoment

ปัจจุบันคนไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การศึกษาให้เข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม รวมถึงวิธีเสริมสร้าง ความรัก แก่ผู้สูงวัยในครอบครัว จะทำให้สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เรามาดูกันว่ามีเทคนิคใดที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยรับรู้ได้ถึงความรักที่ลูกหลานมีต่อท่าน

เทคนิคแสดงความรักให้แก่ผู้สูงวัย

1.การแสดงความเคารพและเชื่อฟัง

การแสดงความเคารพไม่ใช่เพียงแค่การสวัสดีหรือทักทายเท่านั้น แต่หมายถึงการมีกิริยามารยาทที่แสดงถึงความนอบน้อม เชื่อฟังคำแนะนำด้วย จะทำให้ท่านรับรู้ได้ว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในบ้าน

มีการศึกษาพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงวัยสม่ำเสมอ จะทำให้ท่านลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้า โรคเครียดและจะทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้น

2.ชวนทำกิจกรรมทั้งในและนอกบ้าน

กิจกรรมในบ้านที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้เป็นประจำอย่างปลอดภัย เช่น การช่วยให้อาหารสัตว์เลี้ยง รดน้ำต้นไม้ เลี้ยงหลาน ฯลฯ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านไม่เหงา สามารถพูดคุยกับลูกหลานระหว่างทำกิจกรรมได้

นอกจากนี้ การทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น การทำงานอาสาสมัครสอนหนังสือให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสหรือการทำบุญตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยชื่นชอบ เพราะทำให้รู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย และทำให้รู้สึกว่าลูกหลานเห็นความสำคัญในการพาไปไหนมาไหนมากขึ้น

3.การพาไปที่ที่ผู้สูงวัยชอบ

ผู้สูงวัยหลายท่านชอบเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ลูกหลานก็ควรพาไปสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มีความปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะแก่ผู้สูงวัย

หรือบางท่านอาจชอบบรรยากาศเก่าๆที่เคยโตมา ก็ควรพาท่านไปตลาดน้ำ ชมพิพิธภัณฑ์โบราณ หรือพาไปพบเพื่อนเก่าที่เคยเรียนมาด้วยกัน จะทำให้ท่านมีความสุข และเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีๆร่วมกันด้วย

4.การไปพบหมอด้วยกัน

ผู้สูงอายุจำนวนมากที่ต้องไปพบหมอคนเดียว ซึ่งมักจะมีปัญหาทางในการสื่อสาร มีความกลัวเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะถ้าต้องมีการเจาะเลือดหรือตรวจด้วยเครื่องมือขนาดใหญ่

ถ้าลูกหลานไปเป็นเพื่อนด้วย จะทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจมากขึ้น ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งให้ช่วยเหลือตัวเองเพียงลำพัง และหากมีคำปรึกษาเรื่องยาหรือการดูแลสุขภาพ ลูกหลานก็สามารถช่วยในการปรึกษาหมอได้

จะเห็นได้ว่าการแสดงความใส่ใจ การให้ความรักต่อผู้สูงอายุมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเทคนิคที่กล่าวมาสามารถปรับใช้ได้กับทุกครอบครัว หวังว่าบทความนี้ จะช่วยให้ทุกท่านสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้สูงอายุในครอบครัวมากขึ้น

วิธีเสริมความรักแก่ผู้สูงอายุในครอบครัว