องค์ประกอบที่ทำให้ความรักยืนยาวมีอะไรบ้าง

องค์ประกอบที่ทำให้ความรักยืนยาวมีอะไรบ้าง

เมษายน 16, 2020 Off By lvmoment

การมีความรักทำให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณภาพ และยังสามารถช่วยให้สร้างครอบครัวที่เป็นปึกแผ่น มีความอบอุ่น มีบุตรหลานที่ดี และมีอนาคตที่ดีร่วมกันได้ แต่การจะทำให้ความรักยืนยาวได้ จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน เรามาดูกันว่ามีสิ่งใดบ้าง

1. ความซื่อสัตย์
การมีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางต่าง ๆ มากมายที่กระตุ้นให้จิตใจหวั่นไหวได้ เช่น การพูดคุยทางแชท LINE, Facebook, Instagram ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการนอกใจคู่ครองได้ ทำให้ความไว้วางใจต่อกันสั่นคลอน นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง รวมถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวตามมาด้วย การขาดความซื่อสัตย์ จึงเป็นทางที่จะทำให้สถาบันครอบครัวพังพินาศได้ในพริบตา

2. การเก็บออมร่วมกัน
คู่รักที่วางแผนจะแต่งงานกัน ต้องมีการวางแผนการออมร่วมกัน เพื่อนำเงินส่วนกลางนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่านการเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย เช่น เป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ เงินประกัน ค่าทุนการศึกษาของลูก ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือความรับผิดชอบร่วมกัน ที่ทั้งคู่จะต้องตกลงใจที่จะวางแผน โดยต้องคำนวณสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องคนละ 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเงินเดือนมากกว่า ก็อาจจะหักเปอร์เซ็นต์มากหน่อย เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับครอบครัว

3. การให้อภัยกัน
คนเราทุกคนมีโอกาสพลั้งเผลอกระทำผิดได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องการงาน การคบเพื่อน การทำธุรกิจ ฯลฯ รวมถึงเรื่องปัญหาการชู้สาวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมมีความโกรธเคืองและไม่พอใจอย่างมาก การเข้าใจและยอมรับว่าคนเราทุกคนก็อาจกระทำผิดพลาดได้ด้วยกันทั้งนั้น การให้อภัยกันและให้โอกาสเรียนรู้จากความผิดพลาด ก็จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขและราบรื่นยิ่งขึ้นในระยะยาว

4. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน
เป็นการแสดงความเอาใจใส่ดูแลห่วงใย สอบถามสารทุกข์สุขดิบของคนรัก ถามถึงปัญหาในที่ทำงานบ้าง ไม่ปล่อยให้คนรักแก้ปัญหาต่าง ๆ อยู่ฝ่ายเดียว รวมถึงการใส่ใจสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ญาติพี่น้องของคนรักด้วย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน จะช่วยสร้างครอบครัวใหญ่ที่รักใคร่ปรองดอง ช่วยเหลือกันสม่ำเสมอ อยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่น

5. ความสม่ำเสมอ
การดูแลซึ่งกันและกันตลอดเวลา และหมั่นเติมความโรแมนติกให้แก่กัน เหมือนสมัยที่คบหากันใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวย เสริมความสุขในทุก ๆ วันให้มีชีวิตชีวา นับว่าเป็นเคล็ดลับที่ทำให้คู่แต่งงานจำนวนมากอยู่ด้วยกันได้นานจนถึงวัยชรา

จะเห็นได้ว่า การทำให้ความรักยืนยาวนั้น ต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างผสมผสานกัน ไม่สามารถที่จะใช้เพียงแค่ความรักความพอใจชั่วคราวได้ เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านนำไปปรับใช้กับชีวิตครอบครัวให้อบอุ่นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

องค์ประกอบที่ทำให้ความรักยืนยาวมีอะไรบ้าง