5 แนวทาง ช่วยเพิ่มความรัก สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

5 แนวทาง ช่วยเพิ่มความรัก สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

มีนาคม 29, 2021 Off By lvmoment

ครอบครัวเป็นสังคมขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมได้ การสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสังคมคุณภาพดี โดยวันนี้เรามี 5 แนวทางที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้มากขึ้น ไปดูกันว่าจะมีวิธีไหนน่าสนใจบ้าง

1.หากิจกรรมทำร่วมกัน
การทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเพิ่มสายใยของความรักและความอบอุ่นได้มากขึ้น ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การทำอาหาร การปลูกต้นไม้ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน ล้วนแล้วแต่ต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน ถึงแม้จะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็ได้มีช่วงเวลาที่จะปรับความเข้าใจและยอมรับในความเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ด้วย

2.ให้คำแนะนำโดยไม่บังคับ
แต่ละคนย่อมมีความเห็นที่หลากหลายในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ได้มีความคิดตรงกันกับลูก การพยายามบังคับให้ลูกหรือคนอื่น ๆ ในครอบครัวมีความคิดในแบบเดียวกันคงไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง การให้คำแนะนำ ชี้แจงถึงข้อดีและข้อเสียจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า เพราะยิ่งหากพ่อแม่บังคับมากเท่าไหร่ ลูก ๆ ก็จะยิ่งรู้สึกต่อต้านและบางทีอาจไปขอคำแนะนำจากคนอื่นจนส่งผลเสียตามมาได้

3.ฟังให้มากกว่าพูด
ในสังคมทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักจะแสดงถึงความต้องการของตัวเองโดยไม่รับฟังคนอื่น จนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้ การรับฟังคนอื่นจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่คนในสังคมทุกคนควรมี ซึ่งหากได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่ที่บ้าน ก็จะสร้างสังคมแห่งความสงบสุขและมีคุณภาพดีได้ง่ายขึ้น

4.ฝึกการยอมคนอื่น
เมื่อมีการโต้แย้งเกิดขึ้น แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลับยอมแพ้โดยที่ตนเองไม่ผิด ฝ่ายที่ยอมแพ้นั้นถือได้ว่าเป็นฝ่ายที่ชนะ เพราะสามารถระงับอารมณ์โกรธและความต้องการเอาชนะในจิตใจของตนเองได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียอื่น ๆ โดยการเป็นคนยอมคนอื่นนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนที่อ่อนแอ แต่กลับหมายถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ที่บ้าน

5.แนะนำด้วยการทำให้ดู
เคยมีคำกล่าวว่าหากต้องการให้ลูกเป็นอย่างไรจงเป็นคนแบบนั้น และการกระทำที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน เพราะเวลาที่ลูกใช้ในการเรียนรู้ส่วนใหญ่ มักจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัว หากมีต้นแบบที่ดี เด็ก ๆ ก็จะมีพฤติกรรมที่ดีตามมาด้วย ดังนั้นหากเราต้องการให้ลูกมีนิสัยอย่างไร ก็อย่าลืมปลูกฝังแต่สิ่งดี ๆ ให้ลูกเห็น

ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่จะกล่อมเกลาพฤติกรรมของคนในสังคม หากเราต้องการให้เกิดสังคมคุณภาพดีก็ต้องร่วมมือกัน โดยสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวให้ดีก่อน หากใครยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไรก็ลองนำ 5 แนวทางด้านบนไปปรับใช้ แล้วจะพบว่าความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และนำพาสิ่งดี ๆ มาสู่ครอบครัว